Mô hình ươm tạo

  1. Triết lý ươm tạo & slogan của Gabuff
  2. Tầm nhìn & chiến lược ươm tạo của Gabuff BSI. Theo 4 xu thế lớn của thế giới: An toàn và an ninh; Tăng trưởng ở các thị trường mới nổi; Gia tăng sản lượng lương thực thực phẩm; Phát triển năng lượng và nguyên liệu tái tạo
  3. Giá trị cốt lõi của Gabuff BSI
  4. Nguyên tắc quản trị của Gabuff BSI
  5. Quá trình hình thành và phát triển
  6. Mô hình hoạt động & cơ cấu tổ chức
  7. Nhân sự chiến lược của Gabuff BSI